Din Öğretimi Materyalleri Kaynak Eser

Ana Sayfa » EĞİTİM » Din Öğretimi Materyalleri Kaynak Eser

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim dalında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmakta olan Yar.Doç.Dr. Adem Güneş hocamız tarafından kaleme alınan, “Din Öğretimi Materyalleri” adlı kitap özellikle din ve meslek derslerinde dijital ve teknik destekli  materyallerin oluşmasında kendilerine kılavuz kitap arayan arkadaşlarımız için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Bu alanda maalesef sağlıklı,güvenilir ve teorik bilgilerin sayısının az olması bu gibi kaynakların alanda ön plana çıkmasını ve önemini bir derece daha artırıyor. Büyük bir emeğin ve araştırmanın ürünü olduğu ortada olan kitabın içeriği 11 bölümden oluşuyor. İsteseniz sitemizin de bilgilerinden istifade ettiği, sizlerin de aydınlanmasına ve belki de ilginizi çekmesini sağlayacak bölüm ve içerikleri hakkında maddeler halinde bilgiler vermeye çalışalım:

BİRİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİM MATERYALLERİ VE DİN ÖĞRETİMİ
Eğitimde Materyal Kullanımı
Öğretim Materyallerinin Sağladığı Çok Yönlü Yararlar
Din Öğretiminde Materyal Kullanımı

İKİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİMDE AMAÇLAR VE MATERYAL KULLANIMI
Bilişsel Alan Öğrenmeleri
Duyuşsal Alan Öğrenmeleri
Psiko-motor (Davranışsal) Alan Öğrenmeleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MATERYAL HAZIRLAMADA TEMEL İLKELER
Tasarımı Oluşturan Ögeler
Görsel Tasarım İlkeleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERSE HAZIRLIK MATERYALLERİ
Ders Planları
Powerpoint (PPT) Sunular
Powerpoint Sunu Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ VE KAVRAM MATERYALLERİ 
Kavram Ağları
Anlam Çözümleme Tabloları
Kavram Haritaları
Kavram Haritası Türleri
Kavram Haritalarının Çalışma Yaprakları
Kavram Karikatürleri
Zihin Haritaları

ALTINCI BÖLÜM
DİN ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYALLERİN KULLANIMI
Resimler
Elde Hazırlanan Resimlere Din Öğretiminden Örnekler
Karikatür Kullanımı ve Karikatür Analizi
Afişler
Grafikler
Haritalar

YEDİNCİ BÖLÜM
DİN ÖĞRETİMİ MATERYALLERİ
Broşürler
Bültenler
Bülten Tahtaları (Panolar)

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şiirler
Bulmacalar
Anagram Bulmaca
Çengel Bulmaca
Kelime Avı
Sarmal Bulmaca
Şifreli Bulmaca
İpuçlu Bulmaca
Petek Bulmaca
Labirent Bulmaca
Spiral Bulmaca
Kare Bulmaca
Sûre Kelime Bulmaca
Boyama Materyalleri

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çalışma (Etkinlik) Yaprakları
Çalışma Yaprağı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
Çoktan Seçmeli Sorular
Doğru/Yanlış Soruları
Eşleştirmeler
Boşluk Doldurmalar
Sıraya Koyma Etkinlikleri
5N 1K Etkinlikleri
A’dan Z’ye Etkinlikleri
Uygun Başlığın Altına Yerleştirme
Kelime Türetme Etkinlikleri
Sınıflandırma ve Ayırma Etkinlikleri
Metinlerden Sonuçlar ve Özellikler Çıkarma
Metinde Geçen Yanlışları Düzeltme
Verilen Kelimelerle Öykü Oluşturma veya Öyküyü Tamamlama
Araştırarak Kıssayı veya Hikayeyi Tamamlama
Olay (Hikaye-Kıssa) Haritası Oluşturma
Oluş Sırasına Koyma
Ayetleri Etkili Anlama Etkinlikleri

ONUNCU BÖLÜM
SOMUT MATERYALLER
Oyun Materyalleri
Kart Materyalleri
Kavram Kontrolü
Kutuplaşma Kartları
“Siz olsaydınız Ne Yapardınız?” Kartları
Bilgi Kartları
Kartelalar
Kimlik Kartları
Yapbozlar
Takvim, Zaman Çizelgeleri, Kronoloji Materyalleri
3 BOYUTLU MATERYALLER
3D Görseller
Kuklalar
Model ve Maketler
Simülasyonlar
3 Boyutlu Kitaplar
TABLO MATERYALLERİ
Etkinlik Tabloları
Sergi Tabloları

ONBİRİNCİ BÖLÜM
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME TABLOLARI
Bilgi Ölçme Tabloları
Ders Tutum Ölçekleri
Özdeğerlendirme
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
KAYNAKÇA.
İNTERNET KAYNAKLARI

Din ve Egitim Teknolojileri

www.fatihbutun.net
  • Nursel YararDeğerli Hocam kaç yıldır tecrübelerinizden faydalanıyorum hatırlamıyorum, Yaptığınız çalışmalar DKAB camiasında bir çok öğrencinin istifadesine sayenizde sunuldu. Ancak son yaptığınız atılım bence hepsinden daha önemli çünkü hep dediğimiz gibi balık
  • ZEKERİYA TEKTENDeğerli Kardeşim yapmış olduğun çalışmalardan dolayı, binlerce meslektaşım adına sana teşekkür ediyorum. İslam dininin yayılmasına ve yüce dinimizin, yeni nesiller tarafından kolayca anlaşılmasına sağladığınız katkı çok büyük. Allah sizin gibi arkada
  • ŞEYMA NURSayın hocam, öğretmenliğimin ilk yılında hep hayal ettiğim gibi öğrencilerim için ilerleyen yıllarda da kullanabileceğim güzel bir arşiv oluşturmaktı.. sayenizde arşivime değerli dokümanlar kazandırdım.. Allah emeklerinizi zayi etmesin.. Allah razı o
  • Tuba AydınDeğerli meslektaşım ve aynı branşı paylaştığım kıymetli arkadaşım Çalışmanın ve verimli olmanın tadını almış biri olarak sürekli uğraşıyorsun. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyorsun.Bu blog bu vazifeye hizmet edecektir Allah işini kolaylaştırsın. Teb