Öğretim Teknolojileri ve Din Öğretimi Açısından Powerpoint Sunular

Öğretim Teknolojileri ve Din Öğretimi Açısından Powerpoint Sunular
26 Eylül 2017 tarihinde eklendi, 1.772 kez okundu.

Bu yazının önemli bir bölümü Doç.Dr. Adem Güneş’in “Din Öğretimi Materyalleri” kitabından alıntılanmıştır.

Alıntıladığımız bu makalede fazla detaya inmeden önemli yerleri biraz daha kalınlaştırarak dikkatlerinizlerinizi çekmeye çalışacağım.

Din öğretiminde teknolojik materyalden bahsedildiğinde belki de akla gelebilecek ilk materyal aracı Powerpoint sunulardır. Powerpoint programı günümüzde eğitim-öğretimde öğretmenlerimiz tarafından oldukça yaygın şekilde kullanılan bir sunu hazırlama programıdır.

 Powerpoint sunularının temel işlevi, kullanıldığı ortamda konuşmacının muhataplarına ulaştırmak istediği mesajı iletmesine, sesli veya görüntülü olarak yardımcı olmaktır.

 Powerpoint sunular, birçok açıdan yararı olan materyallerdir. Bunları saymamız gerekirse;

 • Aktif öğrenme ortamının oluşmasına katkı sağlar.
 • Bilginin zihinde kalıcılık süresini artırır.
 • Yazılı, görsel ve işitsel materyallerin birarada kullanımına ve birbirini tamamlamasına imkân tanır.
 • Dikkat çekme ve derse güdülemede kolaylıklar sağlar.
 • Öğrencilerin algılama, düşünme ve değerlendirme becerilerinin gelişmesine ortam oluşturur.
 • Bireysel ve grupça öğrenme gücünü geliştirir.
 • Zamandan tasarruf sağlayarak ders süresini etkili kullanmaya katkı sağlar.
 • Görseller üzerinden dersin özetlenmesine imkân sağlar.
 • Karmaşık konularda basitlik ve anlaşılabilirlik sağlar.
 • Soyut konuların somutlaştırılmasına ortam oluşturur.
 • Powerpoint sunuların yararlılıkları yanında bazı sınırlılıkları da mevcuttur. Bunlar;
 • Sürekli kullanılması dersi sıkıcı hale getirip dikkatlerin kaybolmasına neden olabilir.
 • Sunuların derse adaptasyonu tam olarak sağlanamadığı zaman, sınıf disiplininde problemler oluşabilir.
 • Her ders ve konu için kullanılması uygun olmayabilir.
 • Teknolojik bilgi ve beceri gerektirmesinden dolayı hazırlanması zaman alabilir.
 • Projeksiyon cihazlarından kaynaklanan yetersizlikler de sunuların etkili kullanımını engelleyebilir.

 Powerpoint sunuları, Din öğretimi açısından şüphesiz önemli materyallerdir. Ancak din öğretimcilerinin materyal kullanma konusundaki genel ve özel bazı tutumları, diğer materyallerde olduğu gibi sunuların da kullanımını ve verimliliğini etkilemektedir. DKAB öğretmenlerinin materyal kullanımı ve bu konudaki yeterlilikleriyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre, öğretmenlerin yarıdan fazlası bu materyallerin, öğrencinin derse motivasyonunda olumlu bir değişme sağladığını belirtmiştir. Buna karşılık öğretmenlerin % 20’ye yakını Powerpoint programında sunu hazırlamayı bilmediğini ifade ederken, % 10’a yakını bu materyalleri gereksiz bulmaktadır. % 50’ ye yakını ise, bu materyallerin kullanımı sırasında sınıf ortamlarındaki teknolojik yetersizliklerden yakınmaktadır (Güneş, 2011).

Dikkat edilirse yukarıdaki araştırma 2011 yılında yapılmış görülüyor. Aradan tam 6 yıl geçti. Şimdi size çok yakın bir tarihte Ağustos 2017 yılında yaklaşık 400 öğretmenimizle yapılan anket sonucundan bu konuyla ilgili olan bilgiyi paylaşmak istiyorum.

Materyal kullanan bir öğretmen olarak dersinizde en fazla kullandığınız materyal türü hangisi diye sorduğumuzda katılımcıların % 90’ı powerpoint sunuları işaret ediyor.

Materyal araçları içinde geliştirilmesi gereken en önemli araç hangisi diye sorduğumuzda ise powerpointi seçen arkadaşlarımızın oranının video ve animasyonlar seçeneğinden sonra üçüncü sırada geldiğini görüyoruz.

Powerpointin başarılı ve etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına katılır mısınız sorusuna ise yine katılımcılarımızın %98’i “Evet Katılırım” cevabını veriyor.

Buradan çıkan sonuç powerpoint çok önemli ve etkili bir sunum aracıdır. Ancak geliştirilmeye ve etkin halde kullanılmaya ihtiyacı vardır.

Daha önceki yazılarımda powerpointe alternatif olarak birçok şirket tarafından farklı programlar üretildiğinden ( pawtoon, prezi, sway vb.) bahsetmiştik ancak bu alternatif programların hiçbiri powerpoint kadar kullanımı rahat kolay ve etkili değil dolayısıyla bir sunum becerisi powerpoint ile taçlandırılır ise hedefe yönelik faaliyetler başarıya daha rahat ulaşabilir kanaatindeyim.

Powerpoint ile ilgili önemli bilgileri alıntılamaya devam edelim;

Unutulmamalıdır ki, öğretimde sunular bir konunun tamamının üzerinde işlenebileceği, bütün bir dersi kapsayan materyaller değildir. Powerpoint sunular, dersin belirli bölümlerinde devreye girmek suretiyle içindeki yazı, şekil, grafik, resim, fotoğraf, ses, müzik, film gibi içerikler yardımıyla öğrenciler üzerinde önemli bir etki bırakmak amaçlı kullanılmalıdır. Din öğretiminde sunuları etkili bir materyal haline getirmek için öğretmenin iki türlü hazırlık ve planlama yapması gerekir. Birincisi, hazırlanacak sununun derse adaptasyonunun sağlanmasıdır. Örneğin sununun konuya uygunluğu önceden düşünülerek sunu hazırlanmalıdır. Eğer kullanıldığında o ders için fayda sağlamayacağı düşünülüyor ya da alternatif yöntem, teknik ve araçların, o konuya daha fazla katkı sağlayacağı biliniyorsa, onlara öncelik vermelidir. Bu yüzden sununun, dersin kazanımlarına katkısı önceden düşünülerek hazırlık ve planlama yapılmalıdır. Ayrıca dersin hangi bölümlerinde sunulardan yararlanılacağı ve öğrencinin sununun içeriğine hangi bölümlerde dâhil edileceği planlamada yer almalıdır. İkincisi tür hazırlık ise, Powerpoint sunulardan azami verim alabilmek için, hem içerik hem de teknik hazırlığın dersten önce tamamlanmış olması gerekir.

 Yeni bir Powerpoint sunusu hazırlarken sayfa üstündeki giriş, ekle, tasarım, animasyonlar, slayt gösterisi, gözden geçirme ve görünüm gibi sekmeler sunuyu şekillendirmemize yardımcı olur.

 Açtığımız yeni Powerpoint ara yüzünün giriş sekmesinde, yeni slayt sekmesinden boş bir sayfa seçip hemen yanındaki “düzen” seçeneğinden içerik tipini belirleriz.

Ekle sekmesinden, sayfamıza dosyadan veya internetten resim, fotoğraf, şekil, grafik, tablo, metin ses ve film dosyası yüklememiz mümkündür.

 Tasarım sekmesinden, sununun sayfa düzeni, renk, arka plan ve yazı tipini düzenleriz.

 Animasyon sekmesinden, sunuların geçiş süre ve efektlerini elle veya otomatik olarak ayarlarız.

 Slayt gösterisi sekmesinden, slaytların zamanlama provası ve süre kayıtları kaydedilir.

Gözden geçir sekmesinden, sununun istediğimiz sayfalarına notlar düşüp, sunuyu başkalarının değiştirmesine yönelik korunaklı hale getirebiliriz.

 Doç.Dr. Adem Güneş hocamız bundan sonra Powerpoint Sunu Hazırlarken Dikkat Edilecek Teknik Hususlar konusunda önemli maddelendirmeler yapıyor ve bunları örnek görseller ile de destekliyor. Kitabın bu kısmı teknik anlamda son derece önemli incelemenizi tavsiye ediyorum. Yazının sonunda Kaynak olarak hocamızın kitabını ve ilgili sayfaların numaralarını sizlerle paylaşacağım.

 Powerpoint Sunu Hazırlarken Dikkat Edilecek Teknik Hususlar

 1. Başlıklardaki yazı tipi büyüklükleri birbiriyle uyumlu olmalıdır. Üst başlıklar için  (40-44), alt başlıklar için (28-32), metinler için (24-28) uygun oranlardır.
 2. Aynı sayfadaki metin içerisinde, farklı yazı tipleri veya farklı büyüklükler kullanılmamalıdır.
 3. Sununun genelinde uyumlu olması açısından tek bir yazı tipi kullanılmalıdır.
 4. Harflerin tümü büyük ya da tümü küçük olarak kullanılmamalıdır.
 5. Okunması zor yazı tipleri seçilmemelidir.
 6. Vurgular farklı renkte, kalın veya italik şekilde yapılabilir. Sayfada neye vurgu yapılmak isteniyorsa o, daha büyük ve farklı renkte görüntülenebilir.
 7. Her sunu sayfası müstakil olmalı, konu ve cümleler bir sonraki sayfaya bırakılmamalıdır. Satır sonlarındaki kelimeler bölünmemelidir.
 8. Zemin ve yazı birbiriyle aynı veya birbirine yakın renklerde olmamalıdır. Zemin koyu renkliyse yazı açık renkli, zemin açık renkliyse yazı koyu renkli olmalıdır. “
 9. Her sayfada 6 satır, her satırda 6 (66 kuralı) kelime ve her sayfada bir görsel kullanılmalıdır.
 10. Aynı sayfada farklı renkte metinler kullanılmamalıdır.
 11. Metinde yazım hatalarının olmamasına dikkat edilmelidir.

Ben bu teknik hususlarla ilgili olarak kitabın ilk basımı elimde olduğu için ve o dönemde özellikle projeksiyon cihazlarında standart boyutların yani (4:3 Tasarım Boyutu) daha çok yaygın olduğunu düşünerek örnek olarak seçilen görsellerin (bundan sonraki basımlarda evimizdeki okulumuzdaki ve elimizdeki cihazların HD destekli görüntüleri desteklediğini ve artık varsayılan görüntü özelliklerinin de böyle olması gerektiğini hatırlatıyor), bu ve bunun gibi değerli kaynaklarda tasarım boyutunun Geniş ekran 16:9 olarak seçilerek örneklendirilmesini ümit ediyorum.

Ayrıca etkili bir sunu nasıl hazırlanır başlığı altında hizmet içi eğitimlerde öğretmen arkadaşlarımıza verdiğim eğitimlerle ilgili hazırladığım sunumu da burada bir yazı olarak akademi bölümümüzde paylaşmayı ilerleyen zamanlar için düşünüyorum.

Son olarak aşağıda grafiğini gördüğünüz powerpoint şablon örneğine tıklayarak, sunumlarda özellikle de tasarımlarınızda sadeliğe dikkat etmenizi font ve sunum dizaynı açısından estetiğin önemini bir kez daha hatırlatıyor, alışılmışlığın dışına çıkmanın sizin elinizde olduğunu vurgulayarak sözlerimi noktalıyorum.

 

ALINTI:
Doç.Dr. Adem Güneş
Din Öğretimi Materyalleri Kaynak Kitabı
Sayfa 46-51

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git