Öğretmenlerimiz İçin En Rahat Dijital Öğretim Yöntemi-DİJİDİN

Öğretmenlerimiz İçin En Rahat Dijital Öğretim Yöntemi-DİJİDİN
8 Ekim 2017 tarihinde eklendi, 3.020 kez okundu.

Bu yıl MEB tarafından düzenlenen önemli yarışmalardan bir tanesi de ” Geleceğin Eğitimine Katkı” Yarışması. Baştan söyleyeyim yarışmaya girme finale kalma gibi bir beklentim olmamak ile birlikte TEDES ile birlikte yürüttüğüm ve bugüne kadar derslerimde asla sıkıntı bıkkınlık ve yorgunluk hissetmeden gerçekleştirdiğim bir yöntemi Zeynep Var hocamın akademik desteği ile sizlere aktarmaya çalışacağım. DİJİ-DİN geçtiğimiz Mayıs ayında  Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye çapında düzenlenen Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Yarışması’nda onlarca çalışma arasında finale kalmış olan bu çalışma gerçekten uygulayabilenler için bir rahatlık bir keyif bir bilgi uygulaması. Uygulamanın ve projenin akademik boyutunu aşağıda sizlere sunmaya çalıştım. Sürç-ü lisanlarım oldusysa şimdiden affola diyorum örnek DİJİ-DİN çalışmasının da aşağıda linkini verdim.

UYGULAMANIN ÖRNEĞİNİ İNDİRİP İNCELEMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

ÖZET

Gelişen teknolojiye ayak uyduran öğretmenler, artık sınıflarında, derslerinde teknoloji kullanıma daha fazla yer vermeye başlamıştır. Din Kültürü derslerinde de öğrencilere dersi sevdirmek, onların derse ilgilerini arttırmak, derse öğrencileri de katmak amacıyla sunum ve oyun etkinliklerini derslerde etkin bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. DİJİ DİN PROJESİ’de bu kapsamda hazırlanan bir projedir. Bu proje, teknolojik ortamda öğretmen ve öğrencilerin derslerde kullanımına kolaylık sağlayacak, teknolojiyi ve dersi birleştirerek, eğlenerek öğrenmeye zemin hazırlayacak bir projedir. Bu araştırmada da DİJİ DİN nedir, amacı nedir, nasıl hazırlanmıştır ve nasıl kullanılmalıdır? Sorularına cevap vermek için hazırlanmıştır.

 

Anahtar Kavramlar: DİJİ DİN, Teknoloji

 

1.GİRİŞ

2000’li yıllara kadar Türkiye’de eğitim alanında iletişim ve teknoloji adına çok fazla yenilik oluşmamıştır. Dünyanın hızla globalleşmesi üzerine teknoloji adına birçok yenilik ortaya çıkmaya başlamıştır. 2000’li yıllarda Türkiye’de teknolojik yenilik olarak bilgisayar ve cep telefonu hızlı bir giriş yapmış ve kullanım alanları giderek artmıştır. Hatta okullara bilgisayar dersleri getirilerek bununla ilgili laboratuvarlar kurulmuş ve Türkiye de bu hızla gelişen teknolojinin etkisi her alanda varlığını göstermeye başlamıştır. Türkiye’nin eğitim politikaları da teknoloji ve dünyada uygulanan Eğitim sistemlerine uyumlu hale getirilmeye başlamıştır.

 

Önceleri öğretmen merkezli eğitimi örnek alan Türk Eğitim sistemi artık öğrenciyi merkeze almaya başlamış ve öğretmeni, öğrenciye yol gösteren rehberlik eden konuma getirmiştir. Öğrenci böylece derste daha aktif rol alarak sadece dinleyen öğrenci konumunda kalmayıp, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye hızlı bir geçiş sağlamıştır. Böylece sadece eğitimde değil,  hızla küreselleşen dünya da iletişim, sosyal ağ ve bilişim teknolojileri her alanda kullanılmaya başlanarak kolaylık sağlamaya başlamıştır.

 

1.1.TÜRKİYE’DE DİJİTAL EĞİTİME BAKIŞ

 

Gelişen teknolojinin sağladığı kolaylıklar eğitim alanında da etkisini göstermiş ve neredeyse ülkemizde tüm okullarda FATİH PROJESİ kapsamında 2012 yılından itibaren Etkileşimli Tahta kullanımına geçilmeye başlanmıştır. FATİH projesi kapsamında her sınıfa bilgisayar, akıllı tahta, doküman, kamera, hızlı ve güçlü internet ağı, her okula çok fonksiyonlu yazıcı ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilerek fırsat eşitliğini sağlama ve ileri teknoloji ile donatılmış öğretim ortamlarında daha etkili öğretimin sunulması amaçlanmaktadır (FATİH Projesi, 2012). Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen ve Ulaştırma Bakanlığı’nca desteklenen proje, 2010 yılında imzalanan bir protokolle hayata geçirilmiş olup birincil hedef kitlesini öğretmen ve öğrenciler oluşturmaktadır (MEB Faaliyet raporu, 2011). Bu proje kapsamında okullarımız fiber hızlı internet ve etkileşimli (akıllı) tahta ile tanışmış,  öğrencilerimiz ağır kitap yükünden kurtularak, tabletler ile gerçekleştirilen eğitim ve öğretime merhaba demiştir.

Ayrıca eğitimle ilgili paylaşımların, sunumların yer aldığı kişisel sitelerle birlikte EBA adıyla eğitim bilişim ağı kurularak öğretmen ve öğrencilerin her türlü ders, dergi, kitap, materyaline ulaşması bu siteden sağlanmaya başlanmıştır
Aradan geçen beş yıllık süreç içinde bu ağ alt yapısı hızla tüm ülke okullarına yayılmış ve dijital sistem yenilikçi eğitim metotlarının da okullarımızda öğretilmesine kapı aralamıştır.

İşte açılan bu ilk kapı EBA kısa adıyla bilinen kısa zamanda dünyanın en büyük eğitim portalı olan “Eğitim Bilişim Ağı” olmuş,  mevcut ders materyallerinin de dijital şekle dönüşmesinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

 

1.2. DİN DERSİNDE DİJİTAL DERS MATERYELİNİN KULLANILMA AMACI NEDİR?

 

1982 Anayasasıyla zorunlu bir ders olan ve son 4 yılda da gerek temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavı ve gerekse Yükseköğretime Geçiş Sınavlarında (YGS-LYS) önemli bir ivme kazanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi materyallerinin de yenilenen eğitim metotları ve her geçen gün değişerek gelişen teknolojik imkânlarla gençlerimize dijital ortamlarda ulaşması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu gerekliliği 2000 yılından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersi materyallerini kazanımlara ve amaca uygun dijital  materyaller üreterek bir nebze de olsa gidermeye çalışmaktayım.

 

2.YÖNEM

 

Bu bölümde DİJİ DİN PROJESİ tüm hatlarıyla ele alınarak açıklanmıştır. DİJİ DİN nasıl bir projedir, nasıl üretilmiştir ve kimler, nerelerde kullanabilir? Gibi sorulara yanıt verilmiştir.

2.1.DİJİ-DİN NEDİR?

 

Son yıllarda önemi daha çok artan din derslerinin dijital ortamda verimli ve keyifli geçmesi için hazırlanmış olan farklı türde elektronik içeriklerden oluşan bir katalog sistemidir. İçerisinde bir öğretmenin ihtiyaç duyacağı sunu, video, interaktif etkinliklerden oluşan ders materyalleri mevcuttur. Hazırlanan arayüzle öğretmen materyallerini tek bir tıkla istediği yerde, istediği şekilde kolaylıkla kullanabilmekte ve kendine özgü bir senaryo ile bu materyalleri derste öğrencileri ile birlikte keyifli ve verimli bir şekilde işleyebilmektedir.

 

 

2.2.DİJİ-DİN NASIL ÜRETİLDİ?

Dijital Din Dersi Materyali aslında her öğretmenin rahatlıkla ve sıklıkla kullandığı Powerpoint programı ve I Spring Suite denilen Powerpoint’e de otomatik entegre olan bir e-learning  LMS (Elektronik Learning Manengment System) elektronik eğitim-öğretim aracı ile üretildi.
2.3.DİJİ-DİN UYGULAMASININ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Bu uygulamanın diğer materyallerden farkı hem online (çevrimiçi internet üzerinden) hem de offline (usb üzerinden taşınabilir) kullanılabilir yapıya sahip olmasıdır. Powerpoint ve I Spring Suite denilen ve öğretmenlerimizin de rahatlıkla kullanıp kazanımlara uygun keyifli, renkli ve etkileşimli dijital öğretim materyalleri hazırlayabileceği bu iki programın en önemli özelliği ise hazırlanan materyallerin videoya ve her türlü cihazda kullanılmaya imkan tanıyan, bizler için yeni bir özellik olan html 5’e çıktı alınabilmesidir. Böylece cep telefonunda, tablette, bilgisayarda, etkileşimli tahtada rahatlıkla kullanılabilir özelliğe dönüşmektedir. Öğretmenlerimiz haftalık olarak ürettikleri materyalleri ister intenete yüklemek suretiyle online olarak, isterlerse usb bellek üzerinden rahatlıkla taşıyabilmekte ve her cihazda kullanabilmektedirler.

3.BULGU VE YORUMLAR

Bu bölümde DİJİ DİN Projesi uygulama aşaması ve bunun sonucunda, projenin uygulanan ve uygulanmayan sınıflarında ve yıllarında öğrencilerin derse olan ilgileri, ve başarıya olan etkisine yer verilmiş ve yapılan anketlerin sonuçlarında ulaşılan verilere belirtilmiştir.Proje bursa ili Osmangazi ilçesi Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde pilot olarak 8.sınıf öğrencilerinden oluşan gönüllü 40 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda DİJİ DİN Projesinin uygulandığı sınıflarda başarının yüzde yüz arttığı görülmüştür.

 

3.1.DİJİ-DİN NASIL ÇALIŞIR?

Bu uygulama iki parçadan oluşmaktadır. Bunlar İndex.html ve data klasörüdür. Data klasöründe hiçbir değişiklik yapmadan, index.html üzerinde çalışan uygulama ile basit arayüzü uygulamanın kullanımını kolaylaştırmaktadır. İndex.html ye tıklamak suretiyle bir öğretmenin dijital anlamda en fazla kullandığı düşünülen materyaller karşımıza çıkmaktadır. Bunlar video, sunu, interaktif ve eğitsel etkinliklerdir. Her öğretmenimiz istediği materyali 40 dakika veya 80 dakika da istediği zaman diliminde kullanabilecek serbestliğe sahiptir. Kazanımların pekiştirilmesinde interaktif ve eğitsel etkinliklerin  faydası öğrencilerimizden gelen başarı ve memnuniyet dönütlerinde ortaya çıkmıştır.

3.2.DİJİ-DİN UYGULAMASININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ NASILDIR?
Şu an için, din derslerinde Bursa’da Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde pilot olarak kullanılan ve test edilen bu uygulama ile akademik başarı bir önceki yıla göre din derslerinde %100 artış göstermiştir. Aktif olarak 8.sıınıf düzeyinde 100 öğrencinin katıldığı ve adına TEDES dediğimiz Teknoloji Destekli Esnek Sınıfımızda TEOG din dersi başarı oranı bu uygulama sayesinde %96 olmuştur. (96 öğrencinin din dersi neti 20 iken, dört öğrencimiz 18 net yapmıştır.)

 

 

3.3.DİJİ DİN GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Elbette geliştirilebilir. Şöyle ki, katıldığımız Tübitak 4006 Bilim Sergisi’nde Bursa Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürümüz SUAT TOPAL tarafından bu uygulamanın geliştirilmesi ve diğer derslerde de yaygınlaştırılarak uygulanabilir hale getirilmesi  istenmiştir. Ancak bunun için hizmet içi eğitimler düzenlenerek,  bu uygulamanın diğer derslerde de kullanılabilir hale getirilmesi ve öğretmenlerimize bu uygulamayı kullanarak dijital materyal üretim eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri öğrencilerin ilkokuldan lise sona kadar gerek zorunlu gerekse seçmeli ders olarak okul hayatında eğitim aldıkları derslerin başında gelmektedir. Bu dersi öğrencilerin sevmesi ise öğretmenin elindedir. Çünkü dersi seven öğrenci derse karşı daha ilgili ve daha istekli katılım sağlamakta ve daha kolay öğrenme gerçekleşmektedir. Öyle ki din dersleri çocukların inançlarını ve dini düşüncelerini geliştirmede büyük rol oynamaktadır.. Bu sebeple öğrenci din dersinden yola çıkarak dini inançlardan uzaklaşmamalı ve kopmamalıdır. Bu sebeple öğretmen dersi öğrenciye sevdirmek ve dersi eğlenceli hale getirmek için hem teknik hem de sosyal ve psikolojik donanıma sahip olmalıdır. Gelişen teknolojiyi yakından takip etmeli ve dersiyle ilgili teknolojik materyalleri incelemeli hatta kendisi de materyal üreten bir öğretmen olmalıdır. Bu projenin sonucunda görülmüştür ki öğrenciler teknolojiyi etkin kullandıklarında daha etkili ve başarılı olmuşturlar.

 

Bu doğrultuda da yenilenen ve sürekli gelişerek değişen teknolojik çağda gençlerimizin özellikle çocukluktan gençliğe adım atan yeni neslimizin ( Z ve Alfa jenerasyonu olarak bilim dünyasında tanımlanan bu iki kuşağın) vazgeçilmez aracı olan teknolojik cihazların olumsuzluklarından bir nebze de olsa eğitim öğretim çerçevesinde uzaklaştırmak ve milli eğitim politikamızın belirlediği Fatih Projesi ve EBA Portalının da aktif olarak kullanılmasını geliştirmek amacıyla bu ve buna benzer uygulamaların bütün derslerde uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda bütün  din dersi ve diğer branşlardaki öğretmenlerin bu gerekliliği kendi alanlarında gidermeye çalışan araştırmalar ve projeler ortaya koyması gerekmektedir.
KAYNAKÇA

 

Akça-Üstündağ, D. (2009). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin içerik ve yöntem açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme Öğretme Teknikleri ve Materyal Geliştirme. (2. Baskı) Ankara:Anı Yayıncılık.

 

Güneş, A. (2012),DİKAB Dersinde Teknolojik Mataryel Kullanımı ve DİKAB Öğrwetmenlerinin Teknolojik Materyal Kullanma Eğilimleri (Gaziantep Örneği),C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 479-506

 

İslamoğlu, H., Ursavaş, Ö.F. & Reisoğlu, İ. (2015). FATİH projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

 

Korkmaz,M.  (2006). “;Liderlik Uygulamalarının İçsel Okul Değişkenleri ile Öğrenci Çıktı Değişkenlerine Etkisi”;.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt: 12, sayı: 48, ss: 503-529, Güz 2006., 48(503-529).

 

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (2010b). Eğitimde fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi (FATİH). FATİH projesi bileşenleri. [Çevrim-içi http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje_bilesenleri.html.  Erişim Tarihi:05.10.2017

 

MEB (2011). Eğitimde FATiH Projesi Çalıştayı. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/site/haberincele.php?id=12.  Erişim Tarihi:05.10.2017

 

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı (2011). Faaliyet Raporu 2010. [Çevrim-içi: http://sgb.meb.gov.tr/ic_kontrol/Meb_faaliyet_raporu_2010.pdf.  Erişim Tarihi:05.10.2017

 

MEB (2012). FATĠH Projesi Öğretmen Eğitimi Birimi. http://eogrenim.meb.gov.tr.  Erişim Tarihi:05.10.2017

 

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H.B. & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.

 

Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T. ve Çiğdem, H. (2009). İki binli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 941-966.

 

Özden, M.  (2003). Teknoloji ve Eğitim: Ülke Deneyimleri ve Türkiye için Dersler III. Türkiye’de İnternet Kullanımı Sempozyumu, Bildiri No: 22A2

 

Tavşancıl. E. ve Aslan. E. A. (2001). İçerik analizi ve Uygulama Örnekleri. Ankara: Epsilon Yayınları.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git